•  
  •    
  •  
 

FORM: der anvendes ikke spørgeskemaer, men APV-processen udfolder sig som en række styrede samtaler mellem medarbejdere og ledelse om de arbejdsmiljømæssige problemstilliger der måtte presse sig på.

 

PERSPEKTIV: Bag formuleringen af et problem ligger en forestilling og et ønske om at noget kunne være anderledes. Hvordan dette ønske kan realiseres er et felt for fælles afklaring og drøftelse. Gennem samtalerne afdækkes hvad der er vigtigt og betydningsfuldt.

 

DRIVKRAFT: I erkendelse af at man med en dialogbaseret APV bevæger sig ind i et felt for samtaler om individuelle oplevelser, er nysgerrigheden som "motor" for samtalerne, helt central. Det er vigtigt at lytte til hinanden og gennem en systematisk nysgerrighed på den andens perspektiv, åbne for nuancerigdommen i forståelsen af et problem.

 
polyphon, hyldebakken 13, 3070 snekkersten tlf +45 6069 6833 cvr 2754 6560
Lav din egen hjemmeside med mono.net